Valneva Nordic –
Advancing vaccines
for better lives

Valneva är ett vaccinföretag som specialiserat sig på utveckling och kommersialisering av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar där betydande ouppfyllda medicinska behov finns. Vår vision är att bidra till en värld där ingen dör eller lider av en sjukdom som kan förebyggas av vaccination.

Denna webbplats är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsida är av allmän informationskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.


– Våra sjukdomsområden

KOLERA

Kolera är en akut tarminfektion orsakad av mat eller vatten som har förorenats med bakterien Vibrio cholerae. (Ref 1, 2, 3)

Mer

JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit är en potentiellt dödlig infektionssjukdom som främst förekommer i Asien där 67 900 fall beräknas inträffa varje år. (Ref.)

Mer

SENASTE NYTT

Valneva rapporterar positiva fas 3-resultat för sin inaktiverade, adjuvanterade COVID-19-vaccinkandidat, VLA2001
Mer

Valneva initierar fas 3-studie av sin inaktiverade, adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat, VLA2001 Mer

Valneva rapporterar positiva resultat i bolagets kliniska fas 1/2-studie av sin inaktiverade, adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat, VLA2001 Mer– Kontakt


VALNEVA Sweden AB         
SE–105 21 Stockholm, Sweden
 
Visiting Address:
Gunnar Asplunds allé 16
171 69 Solna, Sweden 

T
 +46 (0)8 735 10 00
F +46 (0)8 82 73 04
order@sblvaccin.se
Allmänna Villkor

Site Manager Valneva Sweden AB: Janet Hoogstraate
Head of Sales & Marketing Nordics: Anna-Lena Lundgren 
Medical Science Liaison: Carl Sköld 

Rapportera biverkning
valnevanordics@valneva.com

Medicinska frågor
T +46 (0)8 735 10 00
medinfo@valneva.com  

Medicinska frågor COVID-19 vaccinkandidat
T: +43 1 20620 1444
covid19@valneva.com


Please update your browser...