Valneva Nordic –
Advancing vaccines
for better lives

Valneva är ett vaccinföretag som specialiserat sig på att tillhandahålla förebyggande terapier inom sjukdomsområden där ouppfyllda medicinska behov finns. Vår vision är att bidra till en värld där ingen dör eller lider av en sjukdom som kan förebyggas av vaccination.

Denna webbplats är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsida är av allmän informationskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.


– Våra sjukdomsområden

KOLERA

Kolera är en akut tarminfektion orsakad av mat eller vatten som har förorenats med bakterien Vibrio cholerae(Ref 1, 2, 3)

Mer

JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit är en potentiellt dödlig infektionssjukdom som främst förekommer i Asien där 67 900 fall beräknas inträffa varje år. (Ref)

Mer

TYFOIDFEBER

Tyfoidfeber är en akut, systemisk infektion som utgör en viktig orsak till sjukdom och dödlighet i utvecklingsländerna. Närmare 22 miljoner människor insjuknar och 200 000 avlider i sjukdomen varje år i världen. (Ref.)

Mer

– Kontakt

VALNEVA Sweden AB

SE–105 21 Stockholm, Sweden
 
Visiting Address:
Gunnar Asplunds allé 16
171 69 Solna, Sweden 

T
 +46 (0)8 735 10 00
F +46 (0)8 82 73 04
order@sblvaccin.se

Medicinska frågor:
T +46 (0)8 735 10 00
medinfo@valneva.com  


Please update your browser...