Valneva –
Advancing vaccines
for better lives

Valneva är ett vaccinföretag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och kommersialisering av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar. Vår vision är att bidra till en värld där ingen dör eller lider av en sjukdom som kan förebyggas av vaccination.

Denna webbplats är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsida är av allmän informationskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.


– Våra sjukdomsområden

KOLERA

Kolera är en akut tarminfektion orsakad av mat eller vatten som har förorenats med bakterien Vibrio cholerae. (Ref 1)

Mer

JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit är en potentiellt dödlig infektionssjukdom som främst förekommer i Asien där 67 900 fall beräknas inträffa varje år. (Ref.)

Mer

CHIKUNGUNYA

Chikungunya-virus sprids till människor genom bett av en infekterad mygga. De vanligaste symtomen på infektion är feber och ledvärk. Andra symtom kan vara huvudvärk, muskelsmärta, svullnad i leder eller hudutslag. Utbrott har inträffat i länder i Afrika, Amerika, Asien, Europa, Karibien, Indiska oceanen och Stilla havet. Det finns en risk att viruset kan spridas vidare av infekterade resenärer. Det finns för närvarande inte något läkemedel för att behandla chikungunya https://www.cdc.gov/chikungunya/. Valneva utvecklar en chikungunyavaccin-kandidat.

Mer


SENASTE NYTT


Valneva och VBI Vaccines tillkännager europeiskt partnerskap för marknadsföring och distribution av VBI Vaccines hepatit B-vaccin

Mer


PRESSRUM
OCH PRESSKONTAKT

Mer


 

– Kontakt


VALNEVA Sweden AB
SE–105 21 Stockholm, Sweden

Besöksadress:
Gunnar Asplunds allé 16
171 69 Solna, Sweden 

T
 +46 (0)8 121-015 00

Godsmottagningens öppettider
Kl 8.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Beställning av Valnevas produkter (för hälso- och sjukvårdspersonal) sker via:
Oriolas Webshop: https://oriola4care.oriola-kd.com
Oriolas kundservicetelefon: T +46 (0) 770-22 20 20

För information om övriga distributions- och licensprodukter, kontakta oss på commercialnordics@valneva.com
Marknadsavdelningen
CommercialNordics@valneva.com

Rapportera biverkning
valnevanordics@valneva.com

Medicinska frågor
medinfo@valneva.com  

Rapportera produktreklamationer
www.reklameralakemedel.se
Please update your browser...