Valneva Nordic –
Advancing vaccines
for better lives

Valneva är ett vaccinföretag som specialiserat sig på utveckling och kommersialisering av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar där betydande ouppfyllda medicinska behov finns. Vår vision är att bidra till en värld där ingen dör eller lider av en sjukdom som kan förebyggas av vaccination.

Denna webbplats är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsida är av allmän informationskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.


– Våra sjukdomsområden

KOLERA

Kolera är en akut tarminfektion orsakad av mat eller vatten som har förorenats med bakterien Vibrio cholerae. (Ref 1, 2, 3)

Mer

JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit är en potentiellt dödlig infektionssjukdom som främst förekommer i Asien där 67 900 fall beräknas inträffa varje år. (Ref.)

Mer

CHIKUNGUNYA

Chikungunya-virus sprids till människor genom bett av en infekterad mygga. De vanligaste symtomen på infektion är feber och ledvärk. Andra symtom kan vara huvudvärk, muskelsmärta, svullnad i leder eller hudutslag. Utbrott har inträffat i länder i Afrika, Amerika, Asien, Europa, Karibien, Indiska oceanen och Stilla havet. Det finns en risk att viruset kan spridas vidare av infekterade resenärer. Det finns för närvarande inget vaccin för att förebygga chikungunya och inte heller något läkemedel för att behandla sjukdomen https://www.cdc.gov/chikungunya/. Valneva utvecklar en chikungunyavaccin-kandidat.

Mer


SENASTE NYTT


Valneva och VBI Vaccines tillkännager europeiskt partnerskap för marknadsföring och distribution av VBI Vaccines hepatit B-vaccin
Mer

Europeiska kommissionen kommer att beställa 1,25 miljoner doser 2022 av Valnevas inaktiverade helvirus Covid-19-vaccin
Mer
PRESSRUM
OCH PRESSKONTAKT

Mer


 

– Kontakt


VALNEVA Sweden AB
SE–105 21 Stockholm, Sweden


Besöksadress:
Gunnar Asplunds allé 16
171 69 Solna, Sweden 

T
 +46 (0)8 735 10 00
F +46 (0)8 82 73 04

Beställning av vaccin och material (för hälso- och sjukvårdspersonal)
order@sblvaccin.se
T +46 (0)8 735 12 50

Site Manager Valneva Sweden AB: Janet Hoogstraate
Head of Sales & Marketing Nordics: Anna-Lena Lundgren 
Medical Science Liaison: Melissa Florenova

Rapportera biverkning
valnevanordics@valneva.com

Medicinska frågor
T +46 (0)8 735 10 00
medinfo@valneva.com  

Medicinska frågor COVID-19 vaccinkandidat
T: +43 1 20620 1444
covid19@valneva.com


Please update your browser...