KOLERA

Kolera är en akut tarminfektion orsakad av mat eller vatten som har förorenats med bakterien Vibrio cholerae(1)

För mer information, kontakta din förskrivande läkare.

Viktiga fakta

  • Kolera är en allvarlig sjukdom som orsakas av förorenad mat och dryck (1)
  • Sjukdomen är endemisk i Afrika, Asien samt Central- och Sydamerika och är utbredd i områden med dåliga sanitetsförhållanden (1)
  • Man uppskattar att det varje år förekommer omkring 1,4–4,3 miljoner sjukdomsfall och 28 000–142 000 dödsfall i världen på grund av kolera (1)
  • Symtomatisk kolera visar sig som vattnig diarré, kräkningar och svår uttorkning, vilket kan leda till döden om den inte behandlas (1)
  • Kolera kan behandlas, men risken att smittas av sjukdomen kan minskas med vaccination (1)

Vad är kolera?

Kolera är en akut diarréinfektion som orsakas av förtäring av vatten eller mat som har förorenats med Vibrio cholerae-bakterier från avföring från infekterade personer. (1) Det är en allvarlig sjukdom som kan orsaka dödsfall bland både vuxna och barn på ibland bara några få timmar. (1) Kolerautbrott orsakas främst av två serogrupper av V. cholerae, men det finns även nyligen identifierade varianter i Asien och Afrika som är särskilt elakartade och som har förknippats med höga dödstal. (1)

Var finns kolera?Bearbetat efter: World Health Organization. Cholera, areas reporting outbreaks, 2010 - 2014

Kolera är endemiskt i många delar av världen som är populära resmål, inklusive Afrika, Asien, Sydamerika och Centralamerika.(1) Sjukdomen uppträder troligast på platser med otillräcklig vattenrening, hygien och dåliga sanitära förhållanden som i slumområden i förorterna och i flyktingläger. (1) Bakterier kan också förekomma i floder med bräckt vatten och i kustvatten, och skaldjur från dessa områden som ätes råa kan vara en smittkälla för kolera. (1)

Vilka resenärer riskerar att få kolera?

Resenärer som besöker endemiska områden riskerar att smittas av kolera, där platser med dåliga sanitetsförhållanden innebär högre risk för smitta. En majoritet av kolerafallen är milda eller moderata. (1) Volontärer, hjälparbetare och medicinsk personal inom katastrofhjälp och personer som reser för att arbeta i slumområden/flyktingläger, områden som drabbats av naturkatastrofer eller länder med kolerautbrott, är mest utsatta.(1) 

Vilka är symtomen på kolera?

Hos de flesta (80 %) av de kolerasmittade ger sjukdomen inga symtom. V. cholerae finns dock i avföringen hos smittade individer i upp till 10 dagar efter smittillfället och släpps ut i miljön så att andra personer kan smittas. (1) Personer som har symtom får antingen lindriga till måttliga symtom (80 %) eller akut vattnig diarré (1), kräkningar och benkramper med svår uttorkning (i 20 % av fallen), vilket kan leda till döden om de inte behandlas. (1) Hos gravida kvinnor kan kolera orsaka missfall och för tidig födsel. (1)

Hur behandlas kolera?

Behandling av kolera innefattar uppvätskning efter vätskeförlusten från diarrén. Patienterna kan behandlas med stora volymer oral vätskeersättning, som är en beredning av socker och salter blandat med vatten. Svåra fall kan kräva intravenös vätskeersättning. Även antibiotika kan ges för att förkorta diarréepisoderna och minska utsöndringen av V. cholerae-bakterier. Med snabb tillförsel av vätskeersättning bör färre än 1 % av kolerapatienterna dö. (1) En person som utvecklar svår diarré och kräkningar i ett land där kolera förekommer ska omedelbart söka läkarvård.


Referenser

  1. World Health Organization Factsheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

JAPANSK ENCEFALIT

Mer
Please update your browser...