JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit är en potentiellt dödlig infektionssjukdom som främst förekommer i Asien där 67 900 fall beräknas inträffa varje år. (Ref.)

För mer information, kontakta din förskrivande läkare.

Viktiga fakta

 • Japansk encefalit (JE) är en ovanlig sjukdom hos turister, men kan få allvarliga konsekvenser (1)
 • Sjukdomen är endemisk i 24 länder i Asien och västra Stilla havet, inte bara i Japan (1)
 • JE orsakas av bett från Culex-myggor som är bärare av JE-viruset (1-3)
 • JE orsakar inflammation i hjärnan, vilket kan leda till koma, förlamning och död (2,3)
 • Personer som överlever JE kan få bestående funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska (1,3)
 • Det finns för närvarande ingen behandling för JE (3)
 • Vaccination och att förebygga myggbett är de enda metoderna för skydd (3)

Vad är JE?

Japansk encefalit (JE) är en allvarlig sjukdom (2) som orsakas av ett flavivirus och som är nära besläktad med zikafeber, denguefeber, gula febern och West Nile-feber. (1,4) JE är den främsta orsaken till virusencefalit i Asien. (2) JE orsakas av infektion från myggor, främst Culex-arter, som har bitit ett djur som är infekterat med JE-viruset. (1-3)

Var förekommer JE?Bearbetat efter: Centers for Disease Control and Prevention. Yellow Book 2016. Chapter 3 Infectious Diseases Related to Travel. Japanese Encephalitis. July 2015

JE är endemisk i 24 länder i Asien och Västra Stilla havet.(1,2) Överföring av viruset via myggor sker främst på landsbygden, och i peri-urbana områden i gränslandet mellan stad och landsbygd. I de tempererade områdena i Asien är överföringen säsongsbetonad och man tror att insjuknande i JE är vanligast under sommaren och hösten. I subtropiska och tropiska regioner varierar JE-överföringen och sjukdomen kan förekomma hela året. (1)

Vem riskerar att smittas av JE?

Den som reser till områden där JE är endemisk riskerar att smittas av JE. (1) Turister som tillbringar tid utomhus i peri-urbana miljöer, på landsbygden eller i jordbruksområden eller som deltar i utomhusaktiviteter som camping, vandring, cykling, fiske, jakt eller jordbruk är i riskzonen. Logi utan luftkonditionering eller myggnät kan också innebära en risk för resenärer. (2)

Vilka är symtomen och de bestående effekterna av JE?

De flesta som smittas med JE har inga symtom och utvecklar inte sjukdomen. (1) I ett fåtal fall är akut encefalit det vanligaste kliniska tecknet på sjukdomen och uppstår mellan 5 och 15 dagar efter smittillfället. (1) Detta visar sig som ett plötsligt utbrott av feber, huvudvärk och kräkningar och utvecklas till inflammation i hjärnan. Den smittade personens psykiska tillstånd kan försämras, det kan uppstå neurologiska förändringar, fysisk svaghet och rörelsestörningar, till exempel darrningar, stelhet och krampanfall. Sjukdomen kan även ge upphov till koma och förlamning. (1-3) JE leder till döden i upp till en tredjedel av fallen. (2,3) Av de som överlever JE drabbas mellan en tredjedel och hälften av kvarstående neurologiska, kognitiva eller psykiatriska funktionsnedsättningar. (1)

Hur behandlas JE?

Det finns för närvarande ingen specifik behandling av JE – förebyggande åtgärder som vaccination, myggmedel och myggnät är det enda sättet att skydda sig mot sjukdomen. (1,3)Referenser

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Yellow Book 2016. Chapter 3 Infectious Diseases Related to Travel. Japanese Encephalitis. July 2015. wwwnc.cdc.gov
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Japanese Encephalitis. Frequently Asked Questions. August 2015. cdc.gov
 3. PATH. Landmark protection for Asia’s children. path.org
 4. Fit for Travel. Zika Virus Infection. fitfortravel.nhs.uk

KOLERA

Mer
Please update your browser...