TYFOIDFEBER

Tyfoidfeber är en akut, systemisk infektion som utgör en viktig orsak till sjukdom och dödlighet i utvecklingsländerna. Närmare 22 miljoner människor insjuknar och 200 000 avlider i sjukdomen varje år i världen (Ref. 6)

För mer information, kontakta din förskrivande läkare.

Viktiga fakta

 • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som sprids genom mat och vatten som har förorenats av bakterien Salmonella enterica serotyp Typhi (6)
 • Uppskattningsvis 22 miljoner fall av tyfoidfeber och 200 000 relaterade dödsfall inträffar varje år i världen (6)
 • Infektionen kan förväxlas med många andra sjukdomar eftersom det främsta symtomet är långvarig feber (4)
 • Upp till 10 % av tyfoidpatienterna kan utveckla allvarliga komplikationer (4)
 • Andel dödsfall: 10–20 % av tyfoidpatienterna utan antibiotikabehandling (4)

Vad är tyfoidfeber?

Tyfoidfeber är en akut, livshotande febersjukdom som orsakas av infektion av bakterien Salmonella enterica serotyp Typhi (S. Typhi). S. Typhi smittar bara människor och är mycket invasiv. (6)

Var förekommer tyfoidfeber?Bearbetat efter Crump et al. The global burden of typhoid fever. Bulletin of the World Health Organisation 2004:82:346-53

  Regioner med hög förekomst av tyfoidfeber (över 100 fall årligen per 100 000 personer) är bland annat södra och centrala Asien samt Sydostasien. Regioner med medelhög förekomst (10–100 fall årligen per 100 000 personer) är bland annat övriga Asien (inklusive länderna i f.d. Sovjetunionen) (4), Afrika, Latinamerika, Västindien och Oceanien (med undantag av Australien och Nya Zeeland). Europa, Nordamerika och resten av den utvecklade världen har en låg förekomst av tyfoidfeber (färre än 10 fall årligen per 100 000 personer).(2)

Vem riskerar att smittas av tyfoidfeber?

Personer som reser till regioner med endemisk tyfoidfeber utgör en riskgrupp för sjukdomen. En amerikansk studie av de rapporterade fallen av tyfoidfeber i New York mellan 1980 och 1990 visade att 67 % av sjukdomsfallen var relaterade till resor. (3)

Vilka är symtomen på tyfoidfeber?

En akut generaliserad infektion med påverkan på bl.a. lymfvävnad i tarmen, njurar och gallblåsa gör att sjukdomen kan yttra sig på många olika sätt, oftast med influensaliknande symtom med långvarig feber. 

De kliniska symtomen på tyfoidfeber innefattar långvarig feber, hudutslag, sjukdomskänsla, frossa, huvudvärk, magbesvär, förstoppning hos vuxna eller diarré hos barn och hiv-patienter, kramper hos barn, anorexi, illamående och myalgi. (4)

Hur behandlas tyfoidfeber?

Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Stödjande åtgärder som oral eller intravenös vätsketillförsel och användning av febernedsättande medel är viktiga vid behandling av tyfoidfeber. Noggrann medicinsk uppföljning görs för att upptäcka komplikationer eller uteblivet svar på behandlingen. (1) Patienter med ihållande kräkningar, svår diarré och utspänd buk kan behöva sjukhusvård och parenteral antibiotikabehandling. (5)Referenser

 1. Committee to Advise on Tropical Medicine and Travel (CATMAT). Statement on overseas travellers and typhoid. Can Commun Dis Rep 1994; 20: 61–2.
 2. Crump JA, Luby SP, Mintz ED. The global burden of typhoid fever. Bull World Health Organ 2004; 82: 346–53
 3. Mathieu JJ, Henning KJ, Bell E, Frieden TR. Typhoid fever in New York City, 1980 through 1990. Arch Intern Med 1994; 154: 1713–8
 4. Background document: The diagnosis, treatment and prevention of typhoid fever. PDF
 5. Punjabi NH. Typhoid fever. In: Rakel RE, editor. Conn’s Current therapy. Fifty-second edition. Philadelphia: WB Saunders; 2000. p.161-5
 6. cdc.gov

JAPANSK ENCEFALIT

Mer

KOLERA

Mer
Please update your browser...